Aanleverspecificaties

Proefaanvraag

Als de advertentie voor plaatsing moet worden goedgekeurd, moet dit vooraf bij de reservering duidelijk worden aangegeven. Aanpassingen op proefadvertenties zijn mogelijk tot het aangegeven tijdstip in de e-mail. Bij wijzigingen in de advertentie, anders dan bij de reservering is afgesproken, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Bij het aanvragen van een proef dient het materiaal uiterlijk op donderdag om 16:00 uur in de week voorafgaande aan de plaatsingsweek aangeleverd zijn.

Full colour/Steunkleur

Zowel full colour advertenties als advertenties met een steunkleur worden bij ons opgebouwd uit full colour.

Digitale aanleveringsmogelijkheden

U kunt uw advertentie op verschillende manieren aanleveren. Uitgeverij Verhagen ontvangt uw advertentie bij voorkeur digitaal.

U kunt uw bestanden aanleveren via

U kunt uw bestanden aanleveren als

  • PDF (gecertificeerd volgens de Cebuconorm zie: www.cebuco.nl)
  • EPS en AI (Illustrator), fonts embedded of lettercontouren
  • TIF, JPG, EPS (Photoshop) 200/300 DPI 
  • Adobe Indesign (als pakket)

Wij controleren alle ontvangen advertenties, indien een document niet als gecertificeerd pdf-bestand (volgens Cebuconorm) wordt aangeleverd, bestaat de kans dat extra gemaakte DTP-kosten aan u kunnen worden doorberekend. Afwijkende aanlevering is alleen mogelijk in overleg met een medewerker van Uitgeverij Verhagen. Fotomateriaal dient een resolutie van tenminste 200 DPI te hebben op waar geplaatste grootte in het document.

foto: